O nás

"Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.“
                                                                                                                            Sestra Michele Pascale Duriezová

 

Posláním organizace je poskytovat obecně prospěšné služby dlouhodobě duševně nemocným a zdravotně postiženým občanům. Podporovat jejich integraci do běžného života zdravé společnosti, posilovat samostatnost a pomáhat jim při uspokojování sociálních potřeb.

Cílem ENERGIE o.p.s. je

  • zajistit důstojný život mentálně postiženým a duševně nemocným lidem
  • prosazovat a obhajovat práva a zájmy mentálně postižených a duševně nemocných
  • zmírnit nebo odstranit vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené znevýhodnění těchto jedinců na trhu práce.

 

 

 


 

ENERGIE o.p.s.  je členem Komunitního plánu Statutárního města Mostu , které nám i pro letošní rok schválilo dotaci na poskytování sociálních služeb chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Komunitní plán Statutárního města Mostu zde:  http://mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517