Historie

 

Začátky  činnosti Energie byly složité, tak jak už většinou začátky bývají . V samém začátku nám pomohli naši němečtí partneři a přátelé ze vzdělávací instituce Inter DACT, která sídlí v Mostě, dále ze sociálních zařízení Lebenshilfe Freiberg a z chráněných dílen v Langenau, kteří se spojili s Úřadem práce v Mostě.  Vznikla česko- německá společnost, která byla na návrh zakladatelů zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 23. 3. 1998.  Učili jsme se v chráněných dílnách v Langenau, odkud nám byla poskytnuta pomoc a podpora při jejich zřizování. Po přijetí nového Zákona o sociálních službách v r. 2007 byla společnost zaregistrována jako poskytovatel sociálních služeb-Domov pro osoby se zvláštním režimem, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby. Časem došlo ještě ke změně v poskytovaných službách a uživatelé začali využívat službu Chráněné bydlení –ve formě  individuální a skupinové. Začalo také pro uživatele velmi významné období .Za podpory města Meziboří bylo zakoupeno nebo  do  pronájmu získáno 6 bytů, kde bydlí  v současné době již 9 uživatelů sociálních služeb Energie samostatně, pouze s podporou asistentů. Jako prozatím poslední  aktivita v tomto směru byla zakoupena polovina rodinného domku k bydlení uživatelů a Energie se tak zařadila  do nového směru poskytování sociálních služeb v prostředí běžné většinové společnosti.